Bestyrelsen

FORMAND
Anja Kroun Uhrenholdt
Søgårdsvej 2 B, 5935 Bagenkop
Mail: troelsanja@mail.dk
Tlf.: 62562226
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen til bestyrelsen april 2017)
NÆSTFORMAND
Joan Ahlefeldt-Laurvig
Østervej 5, 5935 Bagenkop
Mail: joan@ahlefeldt-laurvig.dk
Tlf.: 21693117
(Valgt april 2017)
SEKRETÆR
Lillian Havemann Beck Jespersen
Kirkevej 15, 5935 Bagenkop
Mail: famjespersen@hotmail.com
Tlf.: 51200028
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen til bestyrelsen 2016)
Trina Frandsen
Søgårdsvænget 7
5935 Bagenkop
Tlf: 62561913/30338680
(Valgt april 2017)
John Skredbjerg
Nordre Langevej 11, 5900 Rudkøbing
Mail: wbskredbjerg@gmail.com
Tlf.: 30335011
(Valgt april 2017)
Jakob Damgaard Kruse
Landevejen 19, Søndenbro
5935 Bagenkop
Mail: jakobdk@hotmail.com
Tlf.: 20325957
(Valgt april 2016)
Hanne Horne
Statenevej 12
5900 Rudkøbing
Mail: thorhorne@gmail.com
Tlf.: 61752457
(Valgt april 2016)
Dorthe Skovlund Hansen
Trunderupvej 9
5683 Haarby
Mail: skovlund25@gmail.com
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen)
Erik Bendt
Vandværksvej 14
2640 Hedehusene
Mail: erikbendt@hotmail.com
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen 2016)
1. suppleant
Lone Gliese
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen)
2. suppleant
Pia Jensen
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen)
1.suppleant
Benny Norre Algreen
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen april 2017
1. suppleant
Lise Skredbjerg
(Valgt som suppleant til bestyrelsen april 2017)
2. suppleant
Connie Kjølby
(Valgt som suppleant til bestyrelsen april 2017)