Bestyrelsen

FORMAND
Anja Kroun Uhrenholdt
Søgårdsvej 2 B, 5935 Bagenkop
Mail: troelsanja@mail.dk
Tlf.: 62562226
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen til bestyrelsen april 2017)
NÆSTFORMAND
Joan Ahlefeldt-Laurvig
Østervej 5, 5935 Bagenkop
Mail: joan@ahlefeldt-laurvig.dk
Tlf.: 21693117
(Valgt april 2017)
SEKRETÆR
Lillian Havemann Beck Jespersen
Kirkevej 15, 5935 Bagenkop
Mail: famjespersen@hotmail.com
Tlf.: 51200028
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen til bestyrelsen  april 2016)
Trina Frandsen
Søgårdsvænget 7
5935 Bagenkop
Tlf: 62561913/30338680
(Valgt april 2017)
John Skredbjerg
Sdr. Landevej 11, 5900 Rudkøbing
Mail: wbskredbjerg@gmail.com
Tlf.: 30335011
(Valgt april 2017)
Jakob Damgaard Kruse
Landevejen 19, Søndenbro
5935 Bagenkop
Mail: jakobdk@hotmail.com
Tlf.: 20325957
(Valgt april 2016)
Hanne Horne
Statenevej 12
5900 Rudkøbing
Mail: thorhorne@gmail.com
Tlf.: 61752457
(Valgt april 2016)
Brian Sørensen
Ludvig Jensensvej 4B
3460 Birkerød
Mail: bria@tapsoe.com
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen august 2017)
Laila Larsen
(Valgt som 1. suppleant som forældrerepræsentant august 2017)
Laila Larsen er nyt bestyrelsesmedlem fra januar 2018, da Jeanne Bülow er udtrådt
2. suppleant
Tanja Christensen
(Valgt som forældrerepræsentant for efterskolen august 2017)
1. suppleant
Benny Norre Algreen
(Valgt som forældrerepræsentant for friskolen april 2017)
1. suppleant
Lise Skredbjerg
(Valgt som 1. suppleant til bestyrelsen april 2017)
2. suppleant
Connie Kjølby
(Valgt som 2. suppleant til bestyrelsen april 2017)