Folkeskolens Prøver

Engelsk-time i efterskolens 10. klasse ved viceforstander Hans Koefoed Jacobsen.

Vi træner prøvesituationen grundigt. Bruger mulighederne for forlænget tid, kompenserende hjælpemidler eller højtlæser i det omfang at det skønnes nødvendigt. Find mere information om folkeskolens prøver her. Vi tilbyder p.t. ikke de frivillige prøver i hverken 9. eller 10. klasse. Vi tilbyder tysk som andet fremmedsprog.