Hverdagen på friskolen

Skoleliv med natur, bevægelse og oplevelser

Som friskole bestemmer vi selv i høj grad over vores hverdag. Hos os betyder det et skoleliv med bevægelse, natur, kreativitet og undervisning på tværs af klassetrin. Her kan du læse mere om friskolelivet på Magleby Fri- & Efterskole.

Undervisning på tværs af klassetrin

 1. til 7. klassetrin delt op i tre samlæste klasser. Inddelingen varierer fra år til år efter elevernes modenhed og faglige niveau. I skoleåret 2019/2020 er inddelingen:
 • Søstjerner: 0., 1., 2. og halvdelen af 3. klassetrin.
 • Ålene: halvdelen af 3. klassetrin samt 4. og 5.
 • Stenfisk: 6. og 7. klassetrin.

Samlæsningen er med til at gøre vores elever nysgerrige og motiverede, hvilket betyder, at flere af dem er langt fremme fagligt og kaster sig over materiale svarende til et eller to klassetrin over deres eget.

8., 9. og 10. klasse går som dagelever på efterskolen.

Læs om vores værdier og pædagogiske linje.

Friskoletimer

Hver eftermiddag har 0. til 7. klasse “friskoletimer”. Friskoletimerne blander faglighed, kreativitet, natur og bevægelse, så eleverne lærer på nye og spændende måder.

Vi kan fx tage på udflugt i lokalområdet, geocache, bålhygge, plante grøntsager i forsyningshaven, lave håndarbejde eller kunst.

Skoleåret 2019/2020

Kunne du tænke dig at vide præcist, hvordan en friskoleuge eller et friskoleår ser ud? 

Her kan du finde friskolens kalender og friskolens ugeskema for skoleåret 2019/2020.

Onsdage i kreativiteten og bevægelsens tegn

Onsdage er en særlig ugedag for 0. til 7. klasse!

Om onsdagen rydder vi nemlig skemaet og dedikerer hele skoledagen til enten at gå i det kreative værksted eller dyrke idræt hele dagen. I vinterhalvåret tager vi i svømmehallen.

Onsdage slutter skoledagen klokken 12.30.

Årlig lejrskole

Hvert år tager 0. til 7. klasse på lejrskole sammen i Danmark. I skoleåret 2020 går turen til Bornholm.

8. til 10. klasse tager til udlandet sammen med efterskolens elever.

Årskalender med fest og fejring

Vi elsker hverdagen på Magleby Fri- & Efterskole, men vi er også ret vilde med fest og fejring. I løbet af året kan elever og forældre fx glæde sig til juleklip, julefest, Luciaoptog på Tullebølle Plejecenter, fastelavnsfest, sommerfest og fejring af sidste skoledag.

  Typisk dag på friskolen

  8.30 til 10.00: Boglig undervisning

  10.00 til 10.30: Hjemmebagte boller og frugt

  10.30 til 11.15: Boglig undervising

  11.15 til 12.00: Frokost

  11.45 til 12.45: Boglig undervisning

  12.45 til 14.30: Friskoletimer