Kajak

Skolen råder over 14 kajakker og tre instruktører. Der er kajakhold både forår og efterår. Vi arbejder sideløbende med EPP2-niveau for elever. Det vil sige, at de lærer makker-redning og grundlæggende teknikker. Vi lægger stor vægt på samarbejde og gruppens samlede ve og vel.
Meget af tiden bruges på leg og træning, den resterende tid bruges på småture. Både efter- og forårskursus afsluttes med en overnatningstur, såfremt vejret tillader det.
Forårsholdet forsøges primært kørt som et fortsætterhold af efteråret.
Bemærk at der fra skoleåret 2017/18 er en egenbetaling på 500 kr. for kajak.
Lærere: Kristian Berngruber Axelsen og Anders Krag.
Se reportage fra kajatime i Bagenkop Havn, forår 2018. KLIK HER