Lokal- og selvforsyning

MAFE har i 2018 modtaget midler fra undervisningsministeriet og efterskoleforeningen, til et projekt med hendblik på at arbejde med lokal og slvforsyning. Projektet har haft fokus på at skabe nye læringsrum og danne bro til erhvervsuddannelserne inden for Jord til bord.

Du kan følge projektet på denne facebook.