Lovpligtig info

Skolen har, i følge lov om frie kostskoler og lov om friskoler og private grundskoler, en forpligtelse til at offentliggøre en række informationer på hjemmesiden.

For efterskolen drejer det sig om:

For friskolen drejer det sig om: