Ordblindeefterskole

Ryk dig fagligt med moderne hjælpemidler til ordblindhed

Efterskolen på Magleby Efterskole er en ordblindeefterskole.
Vi har undervist ordblinde unge og unge med læse- og skrivevanskeligheder siden 2001. Vi oplever ofte, at efterskoleopholdet bliver et vendepunkt, hvor elever rykker sig fagligt helt op til tre klassetrin på et enkelt år. Opskriften er små klasser, dygtige lærere og nødvendige hjælpemidler.

Hvilke IT-hjælpemidler bruger Magleby Efterskole til ordblinde elever?

Vi arbejder med IntoWordsCD-ORD og AppWriter, som alle er oplæsnings- og skriveværktøjer.
Du skal medbringe din egen bærbare computer med Windows 10 til undervisningen.
Hvis du ikke har en computer, kan du låne en af Magleby Efterskole.
Alle, som er testet ordblinde kan desuden få adgang til NOTA.
NOTA er et omfattende lydbogsbibliotek til mennesker med syns- og læsehandicap.

Hvordan er ordblindeundervisning på Magleby Efterskole?

Vi tager udgangspunkt i Margit Gades system med stilladser og skabeloner. Vi gør os umage for at bryde undervisningen ned i overskuelige bidder og opgaver, som bliver grundigt gennemgået. Vores klasser er mindre end i folkeskolen og har (næsten) altid to lærere tilknyttet.
Sådan får eleverne hele tiden succesoplevelser. Det styrker både selvværd og faglighed og gør det lettere at bevare koncentration og motivation.
Vi er en (stort set) lektiefri efterskole, så eleverne kan lægge alt deres faglige energi i klassen.

Hvorfor vælge en ordblindeefterskole?

På en ordblindeefterskole møder du andre, der er i samme båd som dig selv. Der bliver taget særligt hensyn i undervisningen – samtidig med, at du får en helt almindelig og fantastisk efterskoleoplevelse med nye venskaber, fede oplevelser og 15 spændende valgfag.

Har ordblinde særlige vilkår til afgangsprøverne?

Når du er testet ordblind (rød kategori i ordblindetesten) har du ret til særlige vilkår ved folkeskolens 9. og 10. klasseprøver. Det betyder bl.a., at du må bruge alle de hjælpemidler, du kender fra den daglige undervisning, at du må diktere dine opgaver og kan få et eksamenslokale for dig selv.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed bliver også kaldt dysleksi og er den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn. Når man er ordblind, har hjernen svært ved at omdanne bogstaver til ord og lyde.

Man kan let bytte om rundt på bogstaverne, og det kan være svært at lære at læse og skrive. Ifølge Undervisningsministeriet er mellem 3 og 7% af alle danskere ordblinde

Er jeg ordblind?

For at blive optaget på Magleby Efterskole er det et krav, at du er testet ordblind. Alle grundskoleelever, som viser tegn på ordblindhed har ret til at blive testet.

Hvis du er i tvivl, skal dine forældre bede din nuværende skole om at få lavet en test.