Strynø huser Øhavslinjen

Rie Lykke Aagaard, koordinator på skoleafdelingen og  forstander Anders Gormsen.

 Magleby Fri- og Efterskole, der er en efterskole for ordblinde, har forpagtet Øhavets Smakke- og Naturcenter, i daglig tale kaldet Smakkecentret, på den lille ø Strynø i det Sydfynske Øhav. Her undervises 16 efterskoleelever på Magleby Fri- og Efterskoles Øhavslinje. Foruden undervisningen står Magleby Fri- og Efterskole for driften af Smakkecenterets turisme-aktiviteter såsom udstillingen ”Over Ø og Hav”, udlejning af havkajakker og smakkejoller, teltplads og shelter. Eleverne skal deltage i den daglige drift af Smakkecenteret og opnår ad den vej erhvervserfaring, de kan tage med sig videre i livet.

– Det er en helt anden måde at tænke skole på, når vi i højere grad kan kombinere teori med praksis. Vi får en unik mulighed for at tilbyde en noget mere meningsskabende undervisning for vores læsesvage elever, siger forstander Anders Gormsen.

Eleverne bor, spiser og undervises på Smakkecentret. Her er en nyindrettet elevfløj, køkken med spisesal, undervisningslokale og fritidsrum. Eleverne på Øhavslinjen deltager løbende i aktiviteter og weekender med skolens øvrige elever på den ”store” skole i Magleby – de deltager også i lokale aktiviteter på Strynø.

For efterskoleeleverne bliver det et skoleår fyldt med maritime friluftaktiviteter, som betyder mindre tid i et klasseværelse om sommeren, mens der i vinterhalvåret skrues op for de boglige fag. Enkelte fag afsluttes allerede til prøvetermin december-januar, med det formål at give plads til udeaktiviteter i maj-juni.  Øhavslinjen tilbyder fuld fagpakke, og eleverne vil kunne tage derfra med fuld 9. og 10. klasses afgangseksamen.

– Succeskriteriet er, at eleverne som afslutning på et år vil opleve det, som om de ikke har gået i skole, og at de har lært det, de skulle, siger Anders Gormsen og fortsætter:

– Vi skal snyde hjernen hos de lidt skoletrætte elever, så de får en anden reaktion end ”det gider jeg ikke” osv. Det er en tillært flugt i hjernen fra en ubehagelig situation til f.eks. computerspil eller til at sidde og se ud ad vinduet. Vi skal skabe situationer for eleverne, der ikke ligner skole. Det skal være meningsskabende og have et konkret formål, siger han.

Klargøring til en tur med havkajak.

Som konkrete eksempler nævner han, at eleverne skal lære at sejle, fordi de skal lære besøgende på Smakkecenteret at sejle. Når de skal lære navigation, skal der arbejdes med trekanter, og for at tage radiocertifikat skal eleverne kunne engelsk. Mange besøgende i udstillingen er tyskerne, og ja, derfor skal eleverne lære tysk.

– Vi skal skabe succesoplevelser for den enkelte elev, som kan brede sig fra et måske lille, snævert område til noget større. Når eleverne har lært at lære, når de arbejder, kan de i samarbejde med den, der har lært dem det, også lære andet og mere, siger forstanderen.

Ulrik Pihl, projektleder og bindeled mellem Smakkecenteret og skoleafdelingen.

Magleby Fri- og Efterskole er den første efterskole, der benytter sig af en lovændring, som tillader, at der etableres en afdeling på danske småøer. På Strynø, 35 minutters færgesejlads fra Rudkøbing, bor der cirka 200 mennesker. 

På sigt ønsker skolen at indkøbe en båd, der kan fragte efterskoleeleverne rundt i øhavet, hvilket vil muliggøre afsætning i Ristinge, som ligger i cykelafstand af hovedskolen i Magleby.

Ulrik Pihl er ansat som projektleder. Han skal være bindeleddet mellem Smakkecenteret og skoleafdelingen, der koordineres af lærer Rie Lykke Aagaard. Ulrik Pihl er desuden ansvarlig for turisme-delen på Smakkecenteret, dog minus udstillingen, da den er en del af skoleundervisningen i natur- og kulturfag og derfor drives af skolen.

Et kig ind i Smakkecenterets bådeværft.

Rie Lykke Aagaard og Ulrik Pihl har i samspil med forstander Anders Gormsen udviklet projektet Øhavslinjen, som efterskoleafdelingen, i hvert fald i daglig tale er kommet til at hedde. Rie Lykke Aagaard vurderer, at afdelingen på Strynø måske ikke mindst vil have interesse for elever, der skal være to år på efterskolen. I stedet for at opleve andet år som en gentagelse, vil et skifte til Øhavslinjen være noget helt andet.

 

 

 

 

 

Rie Lykke Aagaard og Anders Gormsen med familier har boet på Strynø i mange år, og Ulrik Pihl er sammen med hustruen Lesley Brent, der er lærer på efterskolen, for nylig flyttet til øen. Ulrik Pihl underviser efterskoleeleverne i kajak og stand up paddle, og han skal, ligesom andre, have aften- og nattevagter på skolen. De øvrige lærere, der underviser, kommer fra hovedskolen i Magleby, hvor de fortsat vil have timer. Dog er Pernille Rosendal, der er uddannet både lærer og bådebygger, kommet til ude fra. Hun skal sammen med Freddy Tholstrup fra hovedskolen virke på skolens bådeværft.