Nyt tilbud til efterskoleelever: Øhavslinjen

Smakkecentret på Strynø hvor der fremover skal være både turistcenter og efterskole.

Rie Lykke Aagaard, koordinator på skoleafdelingen og  forstander Anders Gormsen.

Ulrik Pihl, projektleder og bindeled mellem Smakkecenteret og skoleafdelingen.

Klargøring til en tur med havkajak.

Et kig ind i Smakkecenterets bådeværft.

De 12-18 teenagepiger og -drenge, der er så heldige at blive optaget på et nyt skoletilbud, som Magleby Fri- og Efterskole udbyder for skoleåret 2018-19, kan se frem til et anderledes, noget alternativt og meget spændende skoleår.
– Det bliver en helt anden måde at tænke skole på, når vi i højere grad kan kombinere teori med praksis. Vi får en unik mulighed for at lave noget mere meningsskabende undervisning for vores læsesvage elever, siger forstander Anders Gormsen.
Ordblindeefterskolen har forpagtet Øhavets Smakke- og Naturcenter, i daglig tale kaldet Smakkecentret, på den lille ø Strynø i det Sydfynske Øhav. Her skal der, som noget nyt, fremover drives skole, men samtidig skal Magleby Fri- og Efterskole stå for driften af Smakkecenterets turisme-aktiviteter såsom udstillingen ”Over Ø og Hav”, udlejning af havkajakker og smakkejoller, teltplads og shelter m.m. Eleverne skal deltage i den daglige drift af Smakkecenteret og opnår ad den vej erhvervserfaring, de kan tage med sig videre i livet.
Derudover er det bl.a. planen at udbyde kurser af forskellig art, f. eks. for familier med ordblinde børn i sommerferier.
Smakkecenterets sovesal ombygges til fire elevværelser, hver beregnet for tre elever, og en lejlighed vil efter ombygning give plads til yderligere seks efterskoleelever.
Smakkecenterets café er indtil 1. september forpagtet ud til Lotte Petersen, som også skal bespise efterskolens elever og lærere, der vil få eget spiselokale. Forlænges forpagtningen ikke, vil skolen selv overtage cafédriften.
For efterskoleeleverne bliver det et skoleår fyldt med maritime friluftaktiviteter, som betyder mindre tid i et klasseværelse om sommeren, mens der i vinterhalvåret skrues op for de boglige fag. Enkelte fag afsluttes allerede til prøvetermin december-januar, med det formål at give plads til udeaktiviteter i maj-juni.  Øhavslinjen tilbyder fuld fagpakke, og eleverne vil kunne tage derfra med fuld 9. og 10. klasses afgangseksamen.
– Succeskriteriet er, at eleverne som afslutning på et år vil opleve det, som om de ikke har gået i skole, og at de har lært det, de skulle, siger Anders Gormsen og fortsætter:
Vi skal snyde hjernen hos de lidt skoletrætte elever, så de får en anden reaktion end ”det gider jeg ikke” osv. Det er en tillært flugt i hjernen fra en ubehagelig situation til f.eks. computerspil eller til at sidde og se ud af vinduet. Vi skal skabe situationer for eleverne, der ikke ligner skole. Det skal være meningsskabende og have et konkret formål. F. eks. skal eleverne lære at sejle, fordi de skal lære besøgende på Smakkecenteret at sejle. Når de skal lære navigation, skal der arbejdes med trekanter, og for at tage radiocertifikat skal eleverne kunne engelsk. Mange besøgende i udstillingen er tyskerne, og ja, derfor skal eleverne lære tysk.
Vi skal skabe succesoplevelser for den enkelte elev, som kan brede sig fra et måske lille, snævert område til noget større. Når eleverne har lært at lære, når de arbejder, kan de i samarbejde med den, der har lært dem det, også lære andet og mere, siger forstanderen.
Han kan i øvrigt forestille sig, set i lyset af at der med højst 18 elever vil være tale om en lille enhed med tæt fællesskab, at et af hovedværkerne, man skal have i dansk, vil blive læst som godnathistorie for eleverne.
Magleby Fri- og Efterskole bliver den første efterskole, der søger at udnytte en lovændring, der gør det muligt at etablere afdelinger på danske småøer. På Strynø, 35 minutters færgesejlads fra Rudkøbing, bor der ca. 200 mennesker.
Formelt skal undervisningsministeriet godkende tilbuddet, ligesom Arbejdsmarkedets Feriefond, der har lånt Smakkecenteret penge, forventes at godkende samarbejdet mellem Magleby Fri- og Efterskole og Øhavets Smakke- og Naturcenter, der er en selvejende institution.
Øhavslinjen har søgt Langeland Kommune om ekstra færgeafgange, der passer sammen med efterskolebussen, som fragter efterskoleelever til og fra Københavnsområdet fredag og søndag. På sigt ønsker skolen at indkøbe en båd, der kan fragte efterskoleeleverne rundt i øhavet, hvilket vil muliggøre afsætning i Ristinge, som ligger i cykelafstand af hovedskolen i Magleby.
Ulrik Pihl, tidligere asylcenter-leder, er ansat som projektleder. Han skal være bindeleddet mellem Smakkecenteret og skoleafdelingen, der får lærer Rie Lykke Aagaard som koordinator. Ulrik Pihl får desuden ansvar for turisme-delen  på Smakkecenteret, dog minus udstillingen, da den bliver en del af skoleundervisningen i natur- og kulturfag og derfor skal drives af skolen.
Rie Lykke Aagaard og Ulrik Pihl har i samspil med forstander Anders Gormsen udviklet projektet Øhavslinjen, som efterskoleafdelingen, i hvert fald i daglig tale er kommet til at hedde.
Rie Lykke Aagaard vurderer, at afdelingen på Strynø måske ikke mindst vil have interesse for elever, der skal være to år på efterskolen. I stedet for at opleve andet år som en gentagelse, vil et skifte til Øhavslinjen være noget helt andet.
Rie Lykke Aagaard og Anders Gormsen med familier har boet på Strynø i mange år, og Ulrik Pihl er sammen med hustruen Lesley Brent, der er lærer på efterskolen, for nylig flyttet til øen.
Ulrik Pihl skal, ud over sine andre roller, undervise efterskoleeleverne i kajak og stand up paddle, og han skal, ligesom andre, have aften- og nattevagter på skolen.
De øvrige lærere, der skal undervise, kommer fra hovedskolen i Magleby, hvor de fortsat vil have timer.
Dog kommer Pernille Rosendal, der er uddannet både lærer og bådebygger, ude fra. Hun skal sammen med Freddy Tholstrup fra hovedskolen virke på skolens bådeværft.