Øvrige medarbejdere


Conni Hansen
Skolesekretær

Mie Skovhaur
Køkkenleder

Tina Hansen
Køkkenassistent

Jette Lysbjerg Sørensen
Rengøringsassistent


Bo Svensson
Pedel


Dora Rasmussen
Chauffør


Frank Nielsen
Pedelassistent

 


Ulrik Pihl
Projektleder på Øhavslinjen