Øvrige medarbejdere


Conni Hansen
Skolesekretær

Mie Skovhaur
Køkkenleder

Tina Hansen
Køkkenassistent

Jette Lysbjerg Sørensen
Rengøringsassistent


Bo Svensson
Pedel


Dora Rasmussen
Chauffør


Frank Nielsen
Pedelassistent


Okubay Mesfun Kifle
Pedelmedhjælper


Ulrik Pihl
Projektleder på Øhavslinjen