Øhavslinjen

Magleby Fri- og Efterskole tilbyder et skoleår fyldt med maritime friluftsaktiviteter, naturformidling, sejlads og meget mere.

Der er plads til 16 elever på Øhavslinjen. Eleverne bor, spiser og undervises på Smakkecentret, som har en nyindrettet elevfløj, køkken med spisesal, undervisningslokale og fritidsrum.

Herudover deltager eleverne i aktiviteter og weekender i Magleby, så de er en del af den ”store” skole, samt aktiviteter på Strynø. (www.strynoe.dk)

Praktisk hverdag på Øhavslinjen
Hverdagen på Øhavslinjen er en aktiv hverdag, hvor dagens praktiske opgaver sætter rammen for undervisning og samvær.

 

 

 

I vinterhalvåret undervises i flere boglige timer end i sommerhalvåret, hvor dage med godt vejr bruges til sejlads, kajakroning og andre udeaktiviteter.

Eleverne vil opleve, at boglige og praktiske fag flyder sammen og udgør en helhed. Fagene engelsk, tysk og kulturfag periodelæses, og afsluttes ved prøvetermin december-januar.

Duelighedsprøve
Eleverne på Øhavslinjen skal i foråret aflægge duelighedsprøve. Eleverne kan også opnå certificering som kajakinstruktør.