Optag på efterskolen

Jette Haugaard koordinerer elevoptag og arbejder som mentor på skolen.

Da efterskolen er godkendt som et særligt samlet tilbud for elever med læse- og skrivevanskeligheder eller andre faglige udfordringer, er det et krav, at man som elev falder ind i denne kategori.
Hvordan forløber optag?
Forældre og elev tager kontakt til skolen.
Det kan også være en sagsbehandler i en kommune eller den skole, hvor eleven går. De vil almindeligvis få Jette Haugaard (billedet), der er koordinator på elevoptag til efterskolen, i røret. Jette vil spørge ind til eleven og sikre sig, at skolen har alle relevante oplysninger og papirer til den optagelses-samtale, hun derefter booker. Det er også hende, der søger støtte hos PPR.
  1. Forældre og elev kommer til optagelses-samtale og rundvisning på skolen. Samtalen er med forstander eller viceforstander. Rundvisningen er med to nuværende elever.
  2. Eleven søger om optagelse på skolen.
  3. Skolen meddeler om vi kan optage eleven 1-2 hverdage efter ansøgning.
Til at hjælpe os med at vurdere, om vi er det rette tilbud og derved, om vi kan optage eleven, har vi brug for en række informationer:
  • Ordblindetest
  • Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Denne udarbejdes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune. Er kun et krav, hvis den foreligger i forvejen, eller eleven har et støttebehov i undervisningen på mere end ni timer pr. uge.
  • Skoleudtalelse fra afgivende skole.
  • Kopi af afgangsbevis eller standpunktskarakterer.
  • Andre relevante papirer om eleven
Det er en fordel, hvis skolen har modtaget papirerne inden optagelses-samtalen.
Om Jette Haugaard
Jette Haugaard er uddannet socialpædagog og familierådgiver, og hun har 30 års erfaring som pædagog. Ud over at koordinere elevoptag er Jette certificeret mentor. Hun var skolens første. I dag er der tre mentorer for efterskoleelever med personlige eller sociale udfordringer, og det er Jette Haugaard, der søger bevillinger til mentortimer. Desuden har hun uofficiel titel af  ”efterskolemor”, fordi eleverne kan søge trøst og gode råd hos hende.