Optag på efterskolen

Da efterskolen er godkendt som et særligt samlet tilbud for elever med læse- og skrivevanskeligheder eller andre faglige udfordringer, er det et krav, at man som elev falder ind i denne kategori.
Hvordan forløber optag?
Forældre og elev tager kontakt til skolen. optag@mafe.dk
Det kan også være en sagsbehandler i en kommune eller den skole, hvor eleven går.
Forældre og elev kommer til optagelses-samtale og rundvisning på skolen. Samtalen er med forstander eller viceforstander. Rundvisningen er med to nuværende elever.
  1. Eleven søger om optagelse på skolen.
  2. Skolen meddeler om vi kan optage eleven 1-2 hverdage efter ansøgning.
Til at hjælpe os med at vurdere, om vi er det rette tilbud og derved, om vi kan optage eleven, har vi brug for en række informationer:
  • Ordblindetest
  • Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Denne udarbejdes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i elevens hjemkommune. Er kun et krav, hvis den foreligger i forvejen, eller eleven har et støttebehov i undervisningen på mere end ni timer pr. uge.
  • Skoleudtalelse fra afgivende skole.
  • Kopi af afgangsbevis eller standpunktskarakterer.
  • Andre relevante papirer om eleven
Det er en fordel, hvis skolen har modtaget papirerne inden optagelses-samtalen.