Satser på internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde skal fremover være en væsentlig del af Magleby Fri- og Efterskoles tilbud til elever og lærere. Som optakt dertil deltager skolens forstander og viceforstander samt en lærer fra henholdsvis friskolen og efterskolen i november i en flerdages konference i Letland, hvor der bliver mulighed for at skabe kontakter til skoler i andre lande.
Samarbejdet kan bestå i udveksling af såvel elever som lærere og gælde for både friskole- og efterskoledelen. Hvor udveksling af elever typisk vil vare en uge, vil det for læreres vedkommende almindeligvis strække sig over flere måneder.
Nordplus, der er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, yder tilskud til udveksling af undervisere og elever. Erasmus, der er et uddannelsesprogram for fremme af samarbejde i EU, er en anden mulighed for økonomisk støtte.
Om formålet med at sende elever i Magleby på udveksling i andre lande siger skolens forstander Anders Gormsen:
– Det skal give eleverne horisont at se og opleve andre kulturer og give dem ballast til livet.
Han håber bl.a. at få et samarbejde med danske mindretalsskoler i Slesvig.
Foruden Gormsen vil viceforstander Hans Koefoed Jacobsen og lærerne Ingolv Helland (friskolen) og Freddy Tolstrup (efterskolen) deltage i konferencen i Letland.