Ålene (0.-2. kl.)

Skema for Ålene          august 2017


Klasselærer  Anitta Reher
anitta@mafe.dk

Ål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-9.15 Dansk idræt Dansk Dansk Dansk
9.15-10.00 Dansk idræt Matematik Dansk Matematik
10.00-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-11.15 Engelsk Krea/Musik Matematik Dansk Dansk
11.15-12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.00-12.45 Natur Krea/Musik Krea Kulturfag Kulturfag
12.45-13.30 Matematik
13.30-13.45 Bevægelse
13.45-14.30