Ålene (0.-2. kl.)

Skema for Ålene          august 2017


Klasselærer  Anitta Reher
anitta@mafe.dk

Ål Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-9.15 Dansk AR+FT idræt FT+LH Dansk AR+FT Dansk AR+LH Dansk AR+FT
9.15-10.00 Dansk AR+FT idræt FT+LH Matematik TT Dansk AR+LH Matematik TT
10.00-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-11.15 Engelsk TT Krea/Musik TT/RA+LH Matematik TT Krea AR+LH Dansk AR
11.15-11.45 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
11.45-12.30 Natur AR Krea/Musik TT/RA Dansk AR Kulturfag AR+LH Kulturfag AR
12.30-13.15 Matematik TT+AR
13.15-13:25
13:25-13:45
13:45-14:30