Næbdyrene (6.-7. kl.)

Skema for Næbdyrene          august 2017

Klasselærer Hjørdis Valgardsdottir
hjoerdis@mafe.dk

Næbdyr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-9.15 Dansk Dansk Dansk Kulturfag Dansk
9.15-10.00 Matematik Matematik Dansk Kulturfag Matematik
10.00-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-11.15 Engelsk Naturfag Krea Engelsk Tysk
11.15-12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
12.00-12.45 Engelsk Naturfag krea Naturfag Idræt
12.45-13.30 Tysk Krea Matematik Naturfag Idræt
13.30-13.45 Bevægelse Bevægelse Bevægelse Bevægelse
13.45-14.30 Dansk Matematik