Næbdyrene (6.-7. kl.)

Skema for Næbdyrene          august 2017

Klasselærer Hjørdis Valgardsdottir
hjoerdis@mafe.dk

Næbdyr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-9.15 Dansk HV Dansk HV+DN Dansk HV+DN Engelsk HJ +DN Dansk HV
9.15-10.00 Matematik IV+TT Matematik IV+DN Dansk HV+DN Kulturfag AG+DN Matematik IV
10.00-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-11.15 Tysk MU Naturfag IV+DN Dansk HV+DN Kulturfag AG+DN Tysk MU + TT
11.15-11.45 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
11.45-12.30 Engelsk HJ+TT Naturfag IV+DN Krea HV+DN Naturfag IV+DN Idræt LB MU
12.30-13.15 Engelsk HJ Krea HV Matematik IV Naturfag IV+DN Idræt LB MU
13.15-13:25 Pause Pause
13:25-13:45 Bevægelse HV Bevægelse IV
13:45-14:30 Krea HV Matematik IV