Næbdyrene (7-8 kl.)

Skema for Næbdyrene


Klasselærer Inger Vinding
inger@mafe.dk 

 

7-8

Mandag

Tirsdag

onsdag

Torsdag

fredag

08.15-08.30

Samling

Samling

Samling

Samling

Samling

Samling

08.30-10.00

Modul 1

Dansk

RG/IV

Dansk

RG/DG

Naturfag

IV/DG

Dansk

RG/DG

Naturfag

IV

10.00-10.30

Pause

10.30-11.15

Modul 2

Mat

IV

Engelsk

RG/DG

Kultur

RG/IV

Engelsk

RG/DG

Idræt

FT

11.15-12.00

Frokost

12.00-12.45

Modul 2

Mat

IV

Engelsk

RG/DG

Kultur

RG

Engelsk

RG/DG

Idræt

FT

12:45-13:00

Pause

13.00-14.30

Modul3

Kulturfag

RG

Tysk

RG

Møde

Mat

IV/DG

Tysk

RG

14:30-14:45

Pause

Idræt

MJ

14:45-15:30

Idræt

MJ

16:00 ->

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag

Valgfag