Stenfiskene (3.-5. kl.)

Skema for Stenfiskene        august 2017


Klasselærer Trine Toftdal
trine@mafe.dk

Stenfisk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-9.15 Dansk TT Dansk TT Dansk TT Idræt FT+TT Dansk TT
9.15-10.00 Kulturfag HV Matematik TT Krea AR Idræt FT+TT Natur FT
10.00-10.30 Pause Pause Pause Pause Pause
10.30-11.15 Kulturfag HV Krea/musik HV/RA Krea AR Dansk TT Natur FT
11.15-11.45 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost
11.45-12.30 Engelsk HV Krea/musik HV/RA LH Matematik TT Matematik TT Matematik TT
12.30-13.15 Engelsk HV Dansk TT Dansk TT Matematik TT
13.15-13:25
13:25-13:45
13:45-14:30