Skolens formand: Det går godt!

Formand Anja Kroun Uhrenholdt: Det går godt. Vi kommer ud med et regnskabsmæssigt godt resultat. Der er fint optag til efterskolen næste år og rimelig fin søgning til friskolen, der på det seneste har fået flere elever fra Ørstedskolen, hvor de ikke kunne begå sig i en klasse med 28 elever.
Anja Kroun Uhrenholdt har siddet i skolens bestyrelse siden 2010 og været formand siden maj 2013. Og det har langt fra været alle årene, hun har kunnet komme med så positiv en udmelding. Tværtimod. I dag har skolen over 50 på lønningslisten, heraf 40 fastansatte, og det er 16 flere, end da hun blev formand, og skolen er Sydlangelands største virksomhed.
– Men det er jo ikke bare min, men især ledelsens fortjeneste, siger hun.
Anja Kroun Uhrenholdt, der arbejder som advokatsekretær i Ringe, bor i Bagenkop sammen med sin mand, Troels, og deres to børn. Det var da den ældste, Casper, skulle starte i skole, at de valgte friskolen i Magleby, og samme år blev Anja valgt til skolens bestyrelse.
– Casper skulle gå i den lille friskole, fordi den har små klasser, giver nærhed og nærvær, har et højt fagligt niveau, og der er plads til at udvikle børnene, siger hun.
Senere begyndte datteren Christa, der nu går i 4. klasse, på friskolen.
Friskolen har i dag ca. 50 elever fra 0. – 10. klasse, men kan rumme op til 70 elever.
– Vi vil meget gerne have flere elever, og det kunne være sjovt at komme op over spærregrænsen på 32 elever i 0.-7. klasse, så vi ikke hele tiden skal stå med kniven i ryggen fra ministeriet for at få tilskud, siger formanden, der peger på et problem, hun mener kommunen burde afhjælpe.
– Vi kæmper lidt med at få kommunen til at oplyse, at der er to friskoler på øen, så familier, der måske kunne tænke sig at bosætte sig her, hvis de vidste deres børn kunne gå i friskole, ikke siger Langeland fra. Vi har jo ikke for mange børnefamilier herovre, så her bør kommunen være mere rummelig. Jeg har sparket nogle kommunalpolitikere over knæet, men jeg har ikke sparket hårdt nok.
Der har tidligere været en del problemer på skolen.  Er det slut nu?
– Der har været mange skift på ledelsesfronten. Jeg vil sige det sådan, at der er faldet mere ro på ledelsen, og det smitter af hele vejen gennem systemet.
I dag har friskolen og efterskolen den samme ledelse. Anders Gormsen blev forstander i 2013, og i 2016 blev Hans Koefoed Jacobsen ansat som viceforstander.
Skolen har i mange år arbejdet på en udvidelse af efterskolen, der har plads til 66 elever i Magleby. En udvidelse ved skolen er nærmest umulig på grund af nærheden til Magleby Kirke. Der har været kigget på lokaler i bl.a. Bagenkop og på Strynø, og det er sidstnævnte sted, at det ser ud til at lykkes med en afdeling med 12-18 elever fra næste skoleår.
Spændende, lyder det fra formanden, der glæder sig over, at en helt ny lovændring giver mulighed for at etablere en afdeling af skolen på den lille ø, men samtidig er ked af, at en fond, der skal godkende, at skolen forpagter Øhavets Smakke- og Naturcenter, endnu ikke har givet sin accept.
– Det er tungt at være oppe mod store fonde. Måske vi skal vride armen om på dem og true med, at ellers bliver det hele ikke til noget.
Hvor meget tid bruger du på at være formand, og hvad bruger du tiden på?
– De uger, hvor jeg bruger under fem timer, er en god uge. Men jeg er meget på skolen. Jeg kommer for at holde ledelsen i ørerne. Jeg kommer for at følge med og måske sige til dem, at nu gælder det om at have begge ben på jorden. Ledelsen har mange bolde i luften, og det er fint, men vi skal også gribe dem, for ellers er det spildtid. Og vi skal sørge for at have en dagligdag, der fungerer. Ledelsen skal forklare sig. Det er godt for den at lade to nye øjne kigge på tingene, det håber jeg også, de mener. Så bruger jeg rigtig meget tid på økonomien, det kan jeg gøre hjemme fra. Skolen var jo tæt på at gå konkurs i 2013.
Men så lægger jeg også vægt på at komme på skolen og snakke med lærerne, så de kan se og mærke, at jeg som formand og bestyrelsen interesserer sig for skolen.
Hver 14. dag har Anja Kroun Uhrenholdt og bestyrelsens næstformand, Joan Ahlefeldt-Laurvig, møde med ledelsen, og hver måned med undtagelse af juli, er der bestyrelsesmøde. Et af medlemmerne kommer så langt væk som fra Birkerød. Når der er arbejdsdage på skolen og åbent hus, er bestyrelsen flinke til at møde op.
Interessen for bestyrelsesarbejdet er meget fin. Når der på onsdag er generalforsamling, er der kampvalg hos friskoleforældrene til én post. Også forældrene til efterskoleelever var i kampvalg i august.
Anja, hvorfor vil du gerne stå i spidsen for det her?
– Fordi jeg kæmper for en virksomhed og arbejdspladser på Sydlangeland, og så mener jeg, at der er behov for en lille skole.
Har du sat dig nogle mål?
– Ja, at vi bliver robuste. At skolen bliver økonomisk uafhængig af banken, så vi ikke skal spørge den, om vi f.eks. må bygge til. Vi skal have opbygget en egenkapital, som vi havde i 2010-11, hvor vi ikke skulle bruge kassekreditten. Men vi er ikke tæt på det endnu.
Så er målet desuden at fastholde vores mange arbejdspladser. Både fri- og efterskolen må også gerne få flere elever, men vi skal ikke blive for store, for så mister vi nærheden.
Hvor længe bliver du siddende som formand?
– Jeg har lovet Anders (skolelederen) at blive et par år endnu, hvis man ikke vælter mig.
Anders og jeg har et godt samarbejde. Jeg siger derhjemme, at Anders er min bedre halvdel nummer to. Vi tænker meget ens, og vi har haft et tæt samarbejde siden 2013. Vi bruger hinanden konstruktivt, men vi misbruger heller ikke hinanden. Vi kan sige meget med få ord til hinanden.
Så må det være en fornøjelse at være formand?
– Det er det også. Selv om jeg må trække håndbremsen engang imellem og få ledelsen til at geare lidt ned. Men det gode ved ledelsen er, at forstanderen og viceforstanderen er meget forskellige.  Det er nemlig godt, at der bliver sat spørgsmålstegn ved tingene.