Syv elever træner til at få jagttegn

Mens eleverne har forberedt sig på at skulle til prøve for at få et jagttegn, har skolen haft dem med rundt og se på små som store og levende såvel som døde dyr og fugle. Her bliver der studeret fugleliv i Tryggelev Nor.

Jagteleverne var bl.a. med til at dissekere et rådyr.

For at erhverve et jagttegn kræver det såvel teori-lærdom samt praktisk øvelse i omgang med våben. Den 26. april skal syv efterskoleelever til prøve i Ringe. Først i teori, og består de den prøve, fortsætter de samme dag til den praktiske prøve.
Siden november er de syv elever, seks drenge og en pige, om mandagen blevet undervist af lærerne Philip Stobbe og Henrik Karup Frederiksen. Derudover har der været to jagt-weekender samt besøg på andre tidspunkter.
Eleverne har bl.a. trænet på jorde hos en landmand i Magleby og på Lejbølle Flugtskydningsbane på Nordlangeland. De har set på våben hos en våbensmed i Jordløse på Fyn. De har været hjemme hos Philip Stobbe og se hans vildsvin, været på fuglekig i fuglereservatet Tryggelev Nor på Sydlangeland og været i Naturama i Svendborg og set på udstoppede dyr. Endelig har de været med til at dissekere er rådyr, der var blevet påkørt.

Katrine med Stobbes tamme vildsvin.

Er der elever, der ikke består prøverne den 26. april, får de chancen på et senere tidspunkt.
Med et jagttegn i hånden må de købe et haglgevær eller en riffel, men de skal bestå en prøve for at måtte skyde med dem.
Det er blevet en sport at gå på jagt med bue og pil, men også det kræver et jagttegn og en efterfølgende bestået prøve i at kunne håndtere en bue på forsvarlig vis.
I første omgang siger vi held og lykke ved jagttegn-prøven til Katrine Birgitte Lund, Nicolaj Svenningsen, Rasmus Toft Hansen, Tobias Knudsen, Andreas Hviid, Joakim Schultze Pedersen og Walter Fedejko Sørensen.
I sidste skoleår endte seks af de otte elever, der gik til prøve, med at erhverve sig et jagttegn.